FAQs

 1. Adakah pinjaman koperasi dari bank atau institusi kwangan ini terbuka kepada pemohon yang bekerja di dalam Sektor Swasta?

  Tidak. Pinjaman ini hanya terbuka kepada individu yang bekerja untuk kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan syarikat kerajaan terpilih di Malaysia. (Pengecualian: Anggota-anggota di bawah pasukan Angkatan Tentera tidak dibenarkan memohon pinjaman ini)

 2. Bolehkah kakitangan kerajaan bekerja dengan jawatan setaraf kontrak memohon pinjaman ini?

  Tidak. Untuk memenuhi syarat memohon pinjaman ini, individu mesti bekerja dengan jawatan setaraf tetap dan telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun dan ke atas dalam pekerjaan.

 3. Berapakah gaji minimum kepada individu untuk melayakkan pinjaman ini?

  Gaji minimum bulanan kasar (gaji pokok + elaun tetap) sebanyak RM2,000 ke atas diperlukan untuk memohon pinjaman ini. Selain itu, terdapat kriteria tambahan bahawa jumlah potongan bulanan semasa (bagi pinjaman sedia ada yang mungkin ada) mestilah kurang daripada 60% daripada gaji bulanan kasarnya.

 4. Adakah terdapat sekatan umur untuk memohon pinjaman ini?

  Individu perlu berusia di antara 20 hingga 58 tahun untuk memenuhi syarat untuk memohon pinjaman ini.
  Bagi individu yang berumur antara 45 hingga 58 tahun, dan ingin memohon pinjaman ini perlu mengemukakan Borang Opsyen untuk membuktikan umur persaraan yang dijangka untuk memohon pinjaman untuk menikmati tempoh maksimum pinjaman.
  Sebagai contoh: jika anda berumur 50 tahun, dan Borang Opsyen menunjukkan bahawa umur persaraan berusia 55 tahun, tempoh pinjaman maksimum yang boleh anda lunaskan adalah 4 tahun (umur pencen tolak umur semasa) – 1 tahun).

 5. Apakah jumlah maksimum pinjaman dan tempoh pinjaman?

  Jumlah maksimum pinjaman adalah RM 150,000 dan tempoh pinjaman maksimum adalah 10 tahun. Ini tertakluk kepada terma dan syarat dari bank atau institusi kewangan.

 6. Adakah saya pasti mendapat jumlah pinjaman yang saya mohon melalui aplikasi Tunai Koop?

  Mungkin, mungkin tidak. Jumlah pinjaman terakhir yang diluluskan tertakluk kepada semakan kredit yang dijalankan oleh bank atau institusi kewangan yang memberikan pinjaman. Apabila jumlah pinjaman akhir telah diluluskan, institusi kewangan akan menghubungi anda untuk memaklumkan jumlah dan syarat pinjaman yang diluluskan.

 7. Bolehkah pinjaman ini digunakan untuk membayar hutang atau hutang kad kredit atau hutang yang ada sekarang?

  Ya boleh. Penyatuan hutang adalah salah satu cara untuk meringankan perancangan dan beban kewangan. Ia juga akan memudahkan pelan pembayaran balik anda.

 8. Bolehkah saya masih memohon pinjaman jika saya mempunyai rekod buruk di CTOS, CCRIS dan AKPK?

  Ya, anda masih boleh memohon pinjaman. Walau bagaimanapun, pinjaman itu akan tertakluk kepada kelulusan akhir dari bank atau institusi kewangan. Kepada individu yang mempunyai rekod buruk dalam CTOS,CCRIS dan AKPK, pinjaman ini merupakan pilihan terbaik untuk mendapatkan pinjaman baru, tertakluk kepada terma dan syarat.