Privacy Policy

Dikemaskini: 13 April 2019

Kami menghormati privasi anda dan melindungi ia adalah amat penting kepada kami.

Kami mengumpul data peribadi dan aktiviti, hanya untuk membuat pengalaman anda yang lebih baik.

Kami menggunakan teknologi pengurusan hubungan pelanggan untuk mengenal pasti anda supaya kami dapat memberikan pengalaman yang lebih baik. Sistem kami juga log maklumat seperti profil anda, masa yang digunakan untuk aplikasi. Kami juga mengumpul maklumat peribadi lain anda yang diberikan kepada kami, seperti nama, alamat, nombor telefon atau alamat e-mel anda. Dengan kebenaran anda, kami juga boleh mengakses maklumat lain dari perkhidmatan seperti sambungan Facebook dan rakan-rakan. Dengan memberikan kami maklumat anda, anda bersetuju dengan penggunaan maklumat anda di mana perlu bagi kami untuk melaksanakan perkhidmatan kami.

Sila hubungi kami pada bila-bila masa jika anda merasa bahawa keselamatan anda telah dikompromi. Kami akan pastikan anda dalam keselesaan.

  • Dengan menerima Syarat Penggunaan:
  • Anda bersetuju bahawa kami dibenarkan untuk menghubungi anda melalui e-mel atau telefon atau pesanan SMS walaupun anda berada di Registry Do not Call (DNC).

Anda bersetuju bahawa anda telah memberikan hak kepada syarikat untuk mendedahkan maklumat hubungan anda, input maklumat peribadi dalam permohonan dan dokumen kami yang telah kami berikan kepada bank atau institusi kewangan berlesen yang bekerjasama dengan kami untuk menilai atau memproses permohonan pinjaman anda.

Anda boleh menyemak profil anda untuk melihat apa-apa maklumat peribadi yang telah kami simpan, seperti nama, alamat, e-mel atau nombor telefon anda. Anda boleh menghubungi kami melalui e-mel untuk menyahaktifkan akaun anda dari platform kami dan / atau menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan maklumat anda. Kami berhak untuk menyimpan data peribadi dalam dokumen dan rekodnya mengikut Peruntukan Perlindungan Data.

Kami mengambil langkah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat peribadi anda daripada akses atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Kami menyulitkan penghantaran data pada halaman di mana anda memberikan maklumat pembayaran. Walau bagaimanapun, tiada kaedah keselamatan atau penyulitan boleh dijamin untuk melindungi maklumat daripada penggodam atau kesilapan manusia.

Maklumat yang kami kumpulkan boleh disimpan atau diproses oleh sistem yang terletak di mana-mana negara di mana kami menjalankan perniagaan.

Bilakah kita akan mendedahkan data anda?

Maklumat anda boleh didedahkan kepada organisasi pihak ketiga yang bekerjasama dengan kami untuk tujuan memenuhi khidmat kami, seperti bank atau institusi kewangan berlesen lain. Kami juga berhak untuk mendedahkan data anda dalam keadaan tertentu seperti yang dikehendaki oleh undang-undang: (1) dengan persetujuan anda, (2) untuk melindungi hak atau harta benda dan pengguna lain dalam kes siasatan jenayah atau penipuan atau (3) mana-mana pengganti atau pembeli dalam penggabungan, pengambilalihan, pembubaran, penggulungan atau penjualan aset. Tertakluk kepada masa dan kekangan undang-undang, kami akan sentiasa cuba memberitahu anda sebelum mendedahkan mana-mana data anda.

Polisi privasi kami mungkin berubah dari masa ke masa. Jika kami membuat sebarang perubahan penting pada polisi kami, kami akan meletakkan notis yang terkenal di laman web atau aplikasi kami. Sekiranya perubahan tersebut memberi kesan penting kepada pengguna berdaftar, kami akan menghantar notis kepada anda melalui e-mel, pemberitahuan atau teks.