Terms of Use

Dikemaskini terakhir: 13 April 2019

Berikut adalah terma dan syarat yang mengawal penggunaan portal dan aplikasi Tunai Koop (“Tunai Koop”) (dimiliki oleh JuzappSdnBhd, dirujuk di sini kepada “Syarikat” atau “Kami” atau “Tunai Koop”, “kami”), dan menyatakan hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan / atau menggunakan maklumat dan perkhidmatan di laman web dan aplikasi. Jika anda mengakses portal atau aplikasi ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa terma dan syarat ini mengikat anda dan merupakan perjanjian antara anda, pelanggan, dan kami, untuk akses dan / atau penggunaan sedemikian. Terma dan syarat semasa ini menggantikan mana-mana terma dan syarat sebelumnya yang mungkin anda terima atau diakses sehingga kini melalui portal. Penggunaan berterusan dan / atau akses perkhidmatan anda akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap terma dan syarat semasa ini.

Batasan Liabiliti

 1. Anda secara jelas memahami dan bersetuju bahawa Tunai Koop tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang ganti rugi langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, muhibah atau kerugian tidak ketara lain yang disebabkan:
  • Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan portal dan / atau aplikasi;
  • Kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian yang terhasil daripada sebarangan, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperolehi atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat melalui atau dari portal dan permohonan;
  • Akses tanpa kebenaran atau pengubahan penghantaran atau data anda;
  • Pernyataan atau kelakuan mana-mana pihak ketiga di portal dan / atau permohonan;
  • atau Sebarang perkara lain yang berkaitan dengan portal dan / atau aplikasi.
 2. Kami tidak disokong oleh mana-mana bank, pemberi pinjaman berlesen atau institusi kewangan berlesen. Perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat itu tidak menjamin bahawa semua terma dan kadar pinjaman yang dijangka akan dibuat atas permintaan pelanggan. Selain itu, perundingan dengan syarikat ini tidak menetapkan kelayakan anda. Semua perjanjian pinjaman, terma dan kadar yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman belesen, institusi kwangan berlesen atau bank bergantung kepada pelbagai faktor seperti keadaan pasaran, profil kredit, dan kelayakan syarikat anda dan sebagainya. Atas sebab ini, terma pinjaman yang tersedia berbeza-beza pada sebarang tempoh tertentu.
 3. Tiada akta atau janji yang boleh dianggap sebagai tawaran tersirat atau tersurat daripada syarikat, laman web atau aplikasi di mana ia boleh berunding dengan bank atau pemberi pinjaman berlesen atau institusi kewangan berlesen untuk memenuhi syarat pinjaman khusus anda. Syarikat itu hanya boleh memastikan bahawa bank atau pemberi pinjaman berlesen atau institusi kewangan berlesen akan mencadangkan akan berdasarkan terma pinjaman yang terbaik atau sesuai kepada pelanggannya pada masa perundingan.

Pedagang / Pembekal / Rakan Kongsi Pihak Ketiga

Kami boleh menyediakan pautan ke laman web lain. Laman web yang disatukan itu dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, syarikat itu tidak mempunyai kawalan terhadap laman web dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa syarikat itu tidak bertanggungjawab ke atas ketersediaan laman web atau sumber luar tersebut, dan tidak mengesahkan dan tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kandungan, pengiklanan, produk, atau bahan lain pada atau tersedia dari laman atau sumber tersebut. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barang atau perkhidmatan itu yang ada pada atau melalui mana-mana tapak atau sumber tersebut.

Pengubahsuaian

Kami berhak mengubahsuai laman web, aplikasi dan perkhidmatan, termasuk Terma ini pada bila-bila masa. Penggunaan laman web ini aplikasi Tunai Koop kami, dan perkhidmatan kami apabila berlaku perubahan ini akan dianggap sebagai pengesahan perubahan yang dibuat. Sekiranya anda mendapati perubahan yang tidak dapat diterima, pastikan anda menghentikan penggunaan laman web atau aplikasi anda.

Baca POLISI PRIVASI